Each interaction matters

High Tech High Touch

TP Family

Van Employee Satisfaction naar Employee Experience

Twee keer per jaar maken wij de balans wat betreft de tevredenheid van onze medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle medewerkers en wordt vanuit de Teleperformance Group geïnitieerd en gefaciliteerd. We maken momenteel een fundamentele verandering door ten aanzien van het gedachtegoed rondom de tevredenheid van medewerkers. De focus verschuift van ‘tevredenheid’ naar ‘ervaringsgerichte’ vragen, en geeft daarmee een beeld van hoe men zich voelt ten opzichte van de organisatie, versus hoe men denkt over de organisatie. Wij geloven dat dit een betere indicatie is om een indruk te krijgen van de mate van betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers. We gebruiken deze uitkomsten om continu in dialoog met onze medewerkers te blijven om daarmee ons samen effectief verder te ontwikkelen, om daarmee werkgeluk te vergroten, de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en verloop en verzuim te verlagen.

Onze kernwaarden


Simpler. Faster. Safer.